Sylwadau, canmoliaeth a chwynion

Mae sylwadau, canmoliaeth a chwynion gennych chi yn ein helpu i wella ein gwasanaethau'n barhaus nawr ac yn y dyfodol.

Sylwadau ac canmoliaeth

Gallwch gysylltu â ni gyda'ch sylw neu ganmoliaeth. 

Chwynion

Mae cwynion yn cael eu trin mewn ffordd sydd â mwy o strwythur.

Mae gan rai gwasanaethau eu canllawiau neu broses gyfreithiol eu hunain sydd angen eu dilyn wrth gyflwyno a chofnodi cwyn.

Os na wnaethom gynnig gwasanaeth y dylech ei dderbyn, ein nod yw ei gynnig yn awr os yw hynny'n bosibl. Os na wnaethom wneud rhywbeth yn dda, ein nod yw gwneud yn iawn am hyn. Os ydych wedi bod ar eich colled o ganlyniad i gamgymeriad ar ein rhan, byddwn yn ceisio eich rhoi yn ôl yn y sefyllfa yr oeddech chi ynddi petawn ni wedi gwneud pethau'n iawn