Cysylltu â'r cyngor y tu allan i oriau swyddfa

Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol neu argyfwng go iawn y dylech ffonio ein rhif brys.

Cyngor Sir Gâr yn darparu Gwasanaeth Brys ar ôl 5pm a hyd at 8:30am yn ystod dyddiau'r wythnos, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul, ac ar Wyliau'r Banc.

Ar gyfer sefyllfaoedd nad ydynt yn argyfyngus, ewch i'n tudalen hafan i ddod o hyd i'r hyn yr ydych ei eisiau.

          0845 0544847

Trwy ffonio byddwch yn gallu cael mynediad at unrhyw un o'r gwasanaethau hyn petai eich galwad o natur Frys yn unig.

Mewn argyfwng ffoniwch 999

Dywedwch wrth y gweithredwr pa wasanaeth brys sydd ei angen arnoch.

Byddwn yn trin unrhyw alwadau nad ydynt yn cael eu hystyried yn flaenoriaeth drannoeth, neu ar y bore cyntaf ar ôl i'r swyddfeydd ailagor ar ôl y penwythnos neu Wyl y Banc.

HOWPS - 0333 2225913

Desg gymorth Heart of Wales Property Services Ltd (HOWPS) ar gyfer gwaith trwsio a chynnal a chadw i'r portffolio tai cyngor, ac adeiladau cyhoeddus a masnachol:

Ffoniwch HOWPS Allan o oriau ar 0333 2225913.