Gwasanaethau i oedolion

Llinell Uniongyrchol Powys : 01597 827666

Y gwasanaeth iawn, ar yr amser iawn, yn y lle iawn gyda’r canlyniad iawn.

O ddiwedd mis Mawrth, bydd un rhif ffôn ar gyfer ymholiadau am wasanaethau i oedolion, pobl h?n, nam ar y synhwyrau ac anableddau dysgu/corfforol, a llu o wasanaethau eraill.

Wrth alw Llinell Uniongyrchol Powys, byddwn yn gofyn efo pwy yr hoffech gael gair, neu beth yw natur eich ymholiad fel y gallwch dderbyn y cymorth iawn heb unrhyw oedi. 01597 827666  

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.