Dod o hyd i ofal plant, meithrinfeydd a chylchoedd chwarae

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau i blant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Pan fyddwch yn chwilio am ofal plant ym mis Ebrill ni fyddwch yn gweld llawer o ganlyniadau oherwydd ein bod yn cysylltu â darparwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth. Trwy wneud hyn byddwn yn cael mwy o wybodaeth i rieni a bydd chwilio am fanylion yn well a mwy hwylus. Os na allwch gael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost atom gan nodi’r hyn sydd ei angen arnoch ac fe gysylltwn ni yn ôl â chi. Mae croeso hefyd i ddarparwyr anfon e-bost i gael mwy o wybodaeth am sut fydd y diweddariad yn effeithio arnyn nhw.

Pan fyddwch yn chwilio am ofal plant ym mis Ebrill ni fyddwch yn gweld llawer o ganlyniadau oherwydd ein bod yn cysylltu â darparwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth. Trwy wneud hyn byddwn yn cael mwy o wybodaeth i rieni a bydd chwilio am fanylion yn well a mwy hwylus. Os na allwch gael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost atom gan nodi’r hyn sydd ei angen arnoch ac fe gysylltwn ni yn ôl â chi. Mae croeso hefyd i ddarparwyr anfon e-bost i gael mwy o wybodaeth am sut fydd y diweddariad yn effeithio arnyn nhw.

Pan fyddwch yn chwilio am ofal plant ym mis Ebrill ni fyddwch yn gweld llawer o ganlyniadau oherwydd ein bod yn cysylltu â darparwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth. Trwy wneud hyn byddwn yn cael mwy o wybodaeth i rieni a bydd chwilio am fanylion yn well a mwy hwylus. Os na allwch gael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost atom gan nodi’r hyn sydd ei angen arnoch ac fe gysylltwn ni yn ôl â chi. Mae croeso hefyd i ddarparwyr anfon e-bost i gael mwy o wybodaeth am sut fydd y diweddariad yn effeithio arnyn nhw.

Dilynwch y ddolen isod i gael gwybodaeth am feithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant cofrestredig, clybiau y tu allan i oriau ysgol, cylchoedd chwarae cyn-ysgol a grwpiau rhieni a phlant bach.

 

Gallwn hefyd gynnig cyngor ar dalu am ofal plant, ac rydym yn cadw gwybodaeth ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn dod yn warchodwyr plant cofrestredig. neu hyfforddi ar gyfer lleoliadau gofal plant eraill.

Daw ein data o Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), lleoliadau gofal plant a'r darparwr cymorth busnes (Law Yn Llaw). Ni ddylech gymryd y wybodaeth yn y rhestrau chwilio yma i olygu bod ein gwasanaeth yn eu hargymell. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth ond i'ch helpu chi i ddod o hyd i wasanaethau ar gyfer eich plant. Ni ddylech ei defnyddio at ddibenion masnachol.)