Chwarae ym Mhowys

"Mae gan blant yr hawl i ymlacio a chwarae, ac i ymuno mewn ystod eang o weithgareddau diwylliannol, artistig a hamdden eraill."

(Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, Erthygl 31)

 

 

Mannau i Chwarae

Bydd plant yn chwarae unrhyw le ar unrhyw amser o gael y cyfle. Fel rhieni/gofalwyr, y sawl sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd ac yn byw neu weithio mewn cymunedau, mae gennym gyfrifoldeb i greu'r amodau cywir er mwyn i blant gael mynediad at gyfleoedd i chwarae.

G allwch chwilio am fannau i chwarae ym Mhowys, gan gynnwys mannau gwyrdd agored a mannau chwarae dynodedig yn yr awyr agored.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Chwarae yn y Gymuned ar wefannau a thudalennau Facebook Gwasanaethau Chwarae Cymunedol:

Chwarae - Sir Drefaldwyn

Chwarae - Sir Faesyfed

 

Llyfrgell Adnoddau Chwarae

Mae llyfrgelloedd adnoddau chwarae yn cynnig gwasanaethau i deuluoedd,  prosiectau chwarae a darparwyr gofal plant lleol. Gallant gynnig ystod eang o deganau ar fenthyciad, ynghyd â chyflwyno sesiynau chwarae i blant a rhieni, gwybodaeth a chyngor am deganau a chwarae a man cyfarfod cyfeillgar i rieni a gofalwyr.

Gall cael mynediad at lyfrgell adnoddau chwarae helpu plant trwy roi mynediad at amrywiaeth cyfoethog o deganau ac adnoddau chwarae o ansawdd uchel, gan gynnig teganau sy'n addas i alluoedd plant sydd ag anghenion ychwanegol a galluogi plant i ddatblygu sgiliau hanfodol trwy ddysgu trwy chwarae.

Gogledd Powys – Mae Chwarae - Sir Drefaldwyn yn cynnig gwasanaeth sefydlog a theithiol. Maent hefyd yn cynnal sesiynau aros a chwarae.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â; Chwarae - Sir Drefaldwyn, Plas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd, SY16 2EH.  Ffôn; 01686 626713  E-bost; admin@playmontgomeryshire.co.uk

Canol Powys – Mae Chwarae - Sir Faesyfed yn croesawu amrywiaeth o brosiectau yn y Play Hub a thu hwnt. Maent hefyd yn darparu prosiectau cymunedol a chwarae, yn aml mewn partneriaeth â Rhwydweithiau Chwarae eraill neu asiantaethau sy’n bartneriaid. Maent yn rhedeg llyfrgell deganau ac mae croeso i sefydliadau neu unigolion ddod atynt i logi eitemau ar gyfer partïon a digwyddiadau. Mae eu Neuadd hefyd ar gael i’w llogi. I gael rhagor o fanylion, ewch i’w gwefan, ffoniwch nhw ar 01597 829440 neu anfonwch e-bost  admin@playradnor.org.uk

De Powys - Mae Rhwydwaith Chwarae Sir Frycheiniog yn cynnig llyfrgell adnoddau sefydlog yn unig. Am fanylion cyswllt, ffoniwch  01874 612222 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw