Ffyrdd, draeniau a goleuadau

Mae’r manylion cyswllt perthnasol neu’r ffurflenni cais ar bob tudalen pwnc isod.  Os na allwch ddod o hyd i bwnc sy’n cyfateb â’ch cais, ffoniwch ni ar: 01597 827465

Datblygiad Fferm Wynt Garreg Lwyd

Os byddwch yn defnyddio ffordd B4355 rhwng Tref-y-Clawdd ac ardal Felindre, efallai y bydd gennych ddiddordeb gweld manylion gwaith Western Power Distribution ar y llinell bwer dros y misoedd sy'n dod i gysylltu datblygiad y fferm wynt newydd ar Garreg Lwyd.

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael am y prosiect, gan gynnwys hynt y llinell bwer, trwy fynd i www.westernpower.co.uk/garreglwyd neu ffonio 0800 157734. 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.

 

 

 

Clirio