Gweld y Gofrestr Etholiadol

Rheolir cofrestrau'n lleol gan swyddogion cofrestru. Gan ddefnyddio gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru'n cadw dwy gofrestr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a elwir hefyd y gofrestr olygedig)

Mae'r gofrestr agored yn ddetholiad o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio mewn etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.

Bydd eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt eu tynnu oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio. Gallwch ofyn iddynt gael eu tynnu drwy gysylltu â staff cofrestru etholiadol eich cyngor lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion drwy nodi eich côd post yn www.aboutmyvote.co.uk.

Prynu Copi

Bydd y gofrestr agored yn cael ei chyhoeddi ar 1 Rhagfyr bob blwyddyn.

Bydd y Swyddog Cofrestru'n gwerthu copi o unrhyw ran neu rannau o'r gofrestr agored . Y gost i brynu'r copïau yw:

 • fel data,  £20 a £1.50 am bob 1000 cofnod (neu ran o 1000 cofnod)
 • wedi'i hargraffu, £10 a £5 am bob 1000 cofnod (neu ran o 1,000 cofnod)

 

 

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru

i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol megis sicrhau mai pobl sy'n gymwys i bleidleisio'n unig sy'n gwneud hynny. Fe'i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd, megis canfod troseddau (e.e. twyll), cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor a cheisiadau gwirio credyd.

Gall y gofrestr etholiadol i'w gweld rhwng yr oriau 09:00 a 16:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaethau Etholiadol
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw

Gallwch newid eich dewisiadau o ran gadael y gofrestr agored ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni, gan ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon. Dywedwch y canlynol wrthym ni:

 • eich enw llawn
 • eich cyfeiriad
 • a ydych yn dymuno cael eich cynnwys neu beidio ar y gofrestr agored.

Cyswllt

Prisiau galw