Refferendwm ar y System Bleidleisio i Etholiadau Seneddol y DU, Dydd Iau, 5 Mai, 2011

Brycheiniog a Maesyfed

Cyfanswm Nifer y papurau pleidleisio a gyfrifwyd 28,214
   
Nifer y pleidleisiau a gafodd eu bwrw o blaid IE 10,348
   
Nifer y pleidleisiau a gafodd eu bwrw o blaid NA 17,866
   

Sir Drefaldwyn

Cyfanswm Nifer y papurau pleidleisio a gyfrifwyd 22,904
   
Nifer y pleidleisiau a gafodd eu bwrw o blaid IE 8,154
   
Nifer y pleidleisiau a gafodd eu bwrw o blaid NA 14,750