Etholiadau Cynghorau Tref / Cymuned 2008 - Canlyniadau