Canoliadau Etholaethau, dydd Iau 1 Mai 2003

Brycheiniog a Maesyfed

YMGEISYDD PLAID PLEIDLEISIAU %
Williams, Ms K Democratiaid Rhyddfrydol 13,325 49.6
Bourne, N Ceidwadwyr 8,017 29.9
Rees, D Llafur 3,130 11.7
Parry, B Plaid Cymru 1,329 5.0
Phillips, E Plaid Annibyniaeth y DG(UKIP) 1,042 3.9
       
Etholwyr 53,739    
Cyfanswm y Pleidleisiau 26,843    
Canran o'r Etholwyr 50%    
Mwyafrif y Democratiaid Rhyddfrydol 5,308 19.8%  

De Clwyd

YMGEISYDD PLAID PLEIDLEISIAU %
Sinclair, Ms K Llafur 6,814 36.5
Edwards, D Plaid Cymru 3,923 21
Fox, A Ceidwadwyr 3,548 19
Jones, M Plaid Annibynnol John Marek 2,210 11.8
Burnham, D Democratiaid Rhyddfrydol 1,666 8.9
Theunissen, E Plaid Annibyniaeth y DG(UKIP) 501 2.7
       
Etholwyr 53,452    
Cyfanswm y Pleidleisiau 18,662    
Canran o'r Etholwyr 34.9%    
Mwyafrif Llafur 2,891 15.5%  

Maldwyn

YMGEISYDD PLAID PLEIDLEISIAU %
Bates, M Democratiaid Rhyddfrydol 7,869 40.4
Davies, G Ceidwadwyr 5,572 28.6
Clarke, R Llafur 2,039 10.5
Senior, D Plaid Cymru 1,918 9.8
Rowlands, D Plaid Annibyniaeth y DG(UKIP) 1,107 5.7
Mills, R Annibynnol 985 5.1
       
Etholwyr 45,598    
Cyfanswm y Pleidleisiau 19,490    
Canran o'r Etholwyr 42.7%    
Mwyafrif y Democratiaid Rhyddfrydol 2,297 11.8%