Canlyniadau Rhanbarthol dydd Iau, 1 Mai 2003

PLAID PLEIDLEISIAU %
Plaid Cymru 51,874 28.2
Llafur 46,451 25.2
Ceidwadwyr 35,566 19.3
Democratiaid Rhyddfrydol 30,177 16.4
Gwyrdd 7,794 4.2
UKIP 5,945 3.2
Pensiynwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru 3,968 2.2
Cymru Annibynnol 1,324 0.7
Vote 2 Stop the War 716 0.4
Prolife Alliance 383 0.2
     
Etholwyr 409,155  
Cyfanswm y Pleidleisiau 184,198  
Canran o'r Etholwyr 45%  
     
Dyraniad Seddi    
Ceidwadwyr - 3 Plaid Cymru - 1