Canlyniadau Etholaethau dydd Iau, 6 Mai 1999

Brycheiniog a Maesyfed

YMGEISYDD PLAID PLEIDLEISIAU %
Williams, Ms K Democratiaid Rhyddfrydol 13,022 44.57
Bourne, N Ceidwadwyr 7,170 24.54
James, I Llafur 5,165 17.68
Patterson, D Plaid Cymru 2,356 8.06
Shaw, M Annibynnol 1,502 5.14
       
Etholwyr 51,166    
Cyfanswm y Pleidleisiau 29,215    
Canran o'r Etholwyr 57.10%    
Mwyafrif y Democratiaid Rhyddfrydol 5,852 20.03%  

De Clwyd

YMGEISYDD PLAID PLEIDLEISIAU %
Sinclair, Ms K Llafur 9,196 42.16
Williams, H Plaid Cymru 5,511 25.26
Jones, D Ceidwadwyr 4,167 19.10
Burnham, D Democratiaid Rhyddfrydol 2,432 11.15
Jones, M Sosialwyr Unedig 508 2.33
       
Etholwyr 53,843    
Cyfanswm y Pleidleisiau 21,184    
Canran o'r Etholwyr 40.51%    
Mwyafrif Llafur 3,685 16.89%  

Maldwyn

YMGEISYDD PLAID PLEIDLEISIAU %
Bates, M Democratiaid Rhyddfrydol 10,374 48.40
Davies, G Ceidwadwyr 4,870 22.72
Senior, D Plaid Cymru 3,554 16.58
Hewitt, C Llafur 2,638 12.31
       
Etholwyr 43,386    
Cyfanswm y Pleidleisiau 21,436    
Canran o'r Etholwyr 49.41%    
Mwyafrif y Democratiaid Rhyddfrydol 5,504 25.68%