Canlyniadau Etholaethau - Dydd Iau 5 Mai 2016

Brycheiniog a Maesyfed

Y ganran a bleidleisiodd ym Mrycheiniog a Maesyfed oedd 57%.

Canlyniadau Brycheiniog a Maesyfed:

Kirsty Williams, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – 15,898

Gary Price, Plaid Geidwadol Cymru – 7,728

Alex Thomas – Llafur Cymru – 2,703

Thomas Turton, UKIP Wales – 2,161

Freddy Greaves, Plaid Cymru – 1,180

Grenville Ham, Plaid Werdd Cymru – 697

Maldwyn

Y ganran a bleidleisiodd ym Maldwyn oedd  48.8%

Canlyniadau Maldwyn:

Russell George, Plaid Geidwadol Cymru - 9875 - 41.6%

Jane Dodds, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – 6536 - 27.5%

Des Parkinson, UKIP Wales – 2458 - 10.4%

Aled Hughes, Plaid Cymru – 2410 - 10.2% 

Martyn Singleton, Llafur Cymru – 1389 - 5.9%

Richard Chaloner, Plaid Werdd Cymru - 932 - 3.9%