Canlyniadau Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynhaliwyd yr etholiad diwethaf i sefydliad democrataidd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016. Mae pob etholaeth seneddol yn anfon un Aelod Cynulliad o dan system y cyntaf i'r felin. Ymunir â'r deugain aelod hynny gan ugain aelod arall a etholir trwy system cynrychiolaeth gyfrannol, sy'n amrywiad o 'System d’Hondt’ lle caiff Cymru ei rhannu'n bum rhanbarth, sy'n anfon pedwar aelod yr un. Mae etholaethau seneddol Maldwyn a Brycheiniog a Maesyfed o fewn rhanbarth Canol a Gorllewin Cymru, tra mae etholaeth seneddol De Clwyd o fewn rhanbarth Gogledd Cymru ac etholaeth seneddol Castell Nedd yn rhanbarth De Orllewin Cymru er ethol yr aelodau rhanbarthol hyn. Bydd yr etholiadau cyffredinol nesaf ar gyfer y Cynulliad yn cael eu cynnal ddydd Iau 6 Mai 2021.