Enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan

llun papur pleidleisio

Os yw rhywun yn pleidleisio ar eich rhan yn yr Orsaf Bleidleisio, byddwn yn cyfeirio atynt fel 'dirprwy' (procsi). Os hoffech chi i rywun bleidleisio fel dirprwy i chi, mae angen i chi ddewis rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo/ynddi i fynd i bleidleisio ar eich rhan.

Gallwch gael pleidlais trwy ddirprwy os:

  • na allwch chi ddod i'r orsaf bleidleisio eich hun i bleidleisio.
  • os ydych chi'n gorfforol ddim yn gallu dod.
  • rydych chi ar gwrs addysgol.
  • yw eich gwaith yn eich atal chi rhag dod i bleidleisio eich hun.

Gallwch wneud cais am bleidlais trwy ddirprwy ar gyfer etholiad penodol, neu gallwch wneud trefniant tymor hir. Bydd ceisiadau tymor hir yn gofyn am dystion i gefnogi'r cais.

Cofiwch mai chwe diwrnod gwaith cyn y Diwrnod Pleidleisio am 5 p.m. yw'r dyddiad a'r amser cau ar gyfer cais newydd.

Os ydych yn cael eich taro'n wael lai na chwe diwrnod gwaith cyn yr etholiad, gallwch wneud cais am ddirprwy brys, a gallwn dderbyn y ffurflen hon yn y Swyddfa Etholiadau hyd at 5 p.m. ar y Diwrnod Pleidleisio.