Dosbarthiadau a etholiadol a mannau pleidleisio ym Mhowys

Byddwn yn ceisio defnyddio'r un gorsafoedd pleidleisio ar gyfer pob etholiad gan fod hynny'n ei gwneud yn haws ac yn llai dryslyd i'r etholwyr ac i'r ymgeiswyr.

I ddod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio chi, dechreuwch trwy ddod o hyd i'ch cymuned yn y tabl isod. Mae mwy nag un man pleidleisio mewn rhai cymunedau, i gwmpasu gwahanol wardiau neu ardaloedd. Neuadd pentref yw'r rhan fwyaf o'r mannau pleidleisio, ac ysgoldai capeli ac eglwysi nad ydyn nhw'n perthyn i'r cyngor. Er hynny, rydym wedi ymrwymo i wella'r mynedfeydd ymhob gorsaf bleidleisio ac rydym wedi neilltuo cyllideb i ddarparu amrywiaeth o rampiau ac i gyflwyno grantiau i berchnogion yr adeilad wella'r fynedfa.

.

Cymuned Dosbarth Etholiadol Ward(iau) Cymunedol Gorsaf Bleidleisio
Aberhonddu BAXD Dewi Sant Allanol Neuadd Westenders, Aberhonddu
Aberhonddu BAXA, BAXB Sant Ioan Dwyrain, Sant Ioan Gorllewin Canolfan Ieuenctid, Heol Cradoc, Aberhonddu
Aberhonddu BAXC1 Santes Fair (rhan) Y Guildhall, Aberhonddu
Aberhonddu BAXC2 Santes Fair (rhan) Ysgoldy Eglws Bresbyteraidd Watton, Aberhonddu
Bronllys BBGA Pontywal Neuadd Royston, Bronllys
Bronllys BBGB Gwy Y Neuadd Gyhoeddus, Llyswen
Llanfair-ym-Muallt BAGA   Neuadd y Strand, Llanfair-ym-Muallt
Cilmeri BAAA   Y Neuadd Gymunedol, Cilmeri
Crai BAQA   Neuadd y Plwyf, Crai
Crughywel BBCA   Neuadd Clarence, Crughywel
Duhonw BAIA (rhan) Neuadd yr Eglwys, Maesmynis
Duhonw BAIB (rhan) Neuadd y Strand, Llanfair-ym-Muallt
Erwyd BAHA   Neuadd y Farchnad, Erwyd
Felin-Fach BAJA Llandyfalle Neuadd yr Ysgol, Llandyfalle
Felin-Fach BAJA Talachddu Festri capel Maesyberllan, Talachddu
Felin-Fach BAJB Llanfilo Neuadd y Pentref, Llanfilo
Glyn Tarell BAWA   Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Libanus
Gwernyfed BBHA   Neuadd Sant Pedr, Y Clas-ar-Wy
Y Gelli BBJA   Bowling Club, Y Gelli Gandryll
Honddu Isaf BAKA   Neuadd y Pentref, Capel Isaf
Llanafan-fawr BABA, BABB Llanafan-fawr a Llanfihangel Brynpabuan Canolfan Gymunedol, Llanafan Fawr
Llanafan-fawr BABC Llysdinam Canolfan Gymunedol, Pontnewydd-ar-Wy
Llanddew BALA   Neuadd y Pentref, Llanddew
Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a Chathedin BBDA Bwlch Neuadd y Pentref, Bwlch
Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a Chathedin BBDB Cwmdu Neuadd y Pentref, Cwmdu
Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a Chathedin BBDC Tretwr Neuadd y Plwyf, Tretwr
Llanfrynach BAVA Cantref a Llanfrynach (rhan) Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig, Libanus
Llanfrynach BAVB Llanfrynach (Cantref (rhan) a Llanfrynach (part) Neuadd y Plwyf, Llanfrynach
Llanfrynach BAVD Llanfrynach (rhan) Neuadd Henderson, Tal-y-bont ar Wysg
Llanfrynach BAVC Llanhamlach Neuadd Gymunedol Llanhanlach, Groesffordd
Llangamarch BADA   Neuadd Alexandra, Llangamarch
Llangatwg BBBA   Community Hall, Llangatwg
Llangors BAZA Llanfihangel Tal-y-llyn Neuadd y Pentref, Llanfihangel Tal-y-llyn
Llangors BAZB Llangors Neuadd y Pentref, Llangors
Llangynidr BBAA   Neuadd y Pentref, Llangynidr
Llanigon BBIA Llanigon Neuadd y Pentref, Llanigon
Llanwrthwl BACA   Canolfan Gymunedol, Llanwrthwl
Llanwrtyd BAFA   Neuadd Fictoria, Llanwrtyd
Llywel BARB Traianglas Penycae Inn, Penycae
Llywel BARA Traianmawr Canolfan Gymunedol, Trecastell
Maescar BAPB Pontsenni ac Ysclydach (rhan) Neuadd Gymunedol, Pontsenni
Maescar BAPA Senni Neuadd y Pentref, Senni
Maescar BAPC Ysclydach (rhan) Neuadd y Plwyf, Llandeilo’r Fan
Merthyr Cynog BAMA   Neuadd Gymunedol, Capel Uchaf
Talgarth BBFA   Neuadd y Dref, Talgarth
Tal-y-bont ar Wysg BAYA   Neuadd Henderson, Tal-y-bont ar Wysg
Tawe Uchaf BATA Caehopkin Penycae Inn, Penycae
Tawe Uchaf BATB Coelbren Neuadd Les, Coelbren
Tawe Uchaf BATC Pen-y-cae Penycae Inn, Penycae
Dyffryn Grwyne BBEA Llanbedr Neuadd yr Eglwys, Llanbedr
Dyffryn Grwyne BBEB Llangenni (rhan) Neuadd yr Ysgol, Llangenni
Dyffryn Grwyne BBEC Llangenni (rhan) Neuadd y Pentref, Glangrwyne
Trallong BANA Llanfihangel Nant Brân Neuadd yr Eglwys, Llanfihangel Nant Brân
Trallong BANB Penpont a Thrallong Neuadd yr Eglwys, Trallong
Treflys BAEA Beulah Ystafell Ddarllen, Beulah
Treflys BAEB Garth neuadd y Pentref, Garth
Yscir BAOA   Golf Club, Cradoc
Ystradfellte (rhan) BAUA Pontneddfechan Neuadd y Pentref, Pontneddfechan
Ystradfellte (part) BAUB Ystradfellte Neuadd yr Eglwys, Ystradfellte
Ystradgynlais BASA Aber-craf (Cyfran Aber-craf) Ysgol Y Cribarth, Aber-craf
Ystradgynlais BASB Aber-craf (Cyfran Penrhos) Ysgol Golwg Y Cwm, Hendre Ladus
Ystradgynlais BASE Cwm-twrch (Cyfran Gurnos) ACF Drill Hall, Heol Cwmphil, Gurnos
Ystradgynlais BASG Cwm-twrch (Cyfran Uchaf) Neuadd Les, Cwm-twrch Uchaf
Ystradgynlais BASI Ynyscedwyn (Cyfran Glan-rhyd) Ysgol Bro Tawe, Glanrhyd
Ystradgynlais BASC Ystradgynlais (Cyfrannau De a Gogledd) Neuadd Les, Ystradgynlais
Ystradgynlais BASH Ynyscedwyn (Cyfran Ynyscedwyn) Neuad Eglwys Sant Cynog, Ystradgynlais
Ystradgynlais BASD Ystradgynlais (Cyfran Cynlais) Neuadd Les, Ystradgynlais
Cymuned Dosbarth Etholiadol Ward(iau) Cymunedol Gorsaf Bleidleisio
Aberhafesb A   Canolfan Gymunedol Aberhafesb
Banwy B   Canolfan y Banw
Bausley gyda Chrugion C   Canolfan Gymunedol Brynhafren
Aberriw D   Hen Ysgol Aberriw
Betws Cedewain E   Canolfan Gymunedol Betws
Cadfarch F Isygarreg, Penegoes ac Uwchygarreg Ysgol Bro Hyddgen Youth Centre
Caersws G(A) Caersws Neuadd Bentref Caersws
Caersws G(B) Llanwnog Canolfan Gymunedol Clatter
Carno H   Canolfan Gymunedol Carno
Carreghofa I   Ysgol Gynradd Carreghofa
Castell Caereinion J   Canolfan Gymunedol Castell Caereinion
Yr Ystog K(A) Yr Ystog Canolfan Gymunedol Yr Ystog
Yr Ysgog K(B) Isatyn Neuadd Bentref Isatyn
Dwyriw L(A) Llanllugan Canolfan Gymunedol Cwm Llanllugan
Dwyriw L(B) Llanwyddelan Neuadd Bentref yr Adfa
Forden With Leighton And Trelystan M(A) Ffordun Canolfan Gymunedol Ffordun
Forden With Leighton And Trelystan M(B) Trelystan Neuadd Bentref Tre’r Llai
Glantwymyn N(A) Cemaes Ysgoldy’r Eglwys, Cemaes
Glantwymyn N(B), N(C) Wardiau Darowen a Llanwrin Canolfan Gymunedol Glantwymyn
Glantwymyn N(D) Dulas Tafarn Dwynant, Ceinws
Cegidfa O Pentref Cegidfa a Chegidfa Wledig Yr Hen Ysgol, Cegidfa
Ceri P(A) Dolfor Neuadd Gymunedol Dolfor
Ceri P(B) Ceri Canolfan Gymunedol Ceri
Ceri P(C) Sarn Neuadd Bentref Sarn
Llanbrynmair Q   Canolfan Gymunedol Llanbrynmair
Llandinam R(A) Llandinam Neuadd Bentref Llandinam
Llandinam R(B) Llidiart-y-waen Canolfan Gymunedol Llidiart-y-waen
Llandrinio S(A) Llandrinio Institiwt Pentref Llandrinio
Llandrinio S(B) Ardd-lin Neuadd Gymunedol Ardd-lin
Llandysilio T   Canol Pentref Llandysilio
Aber-miwl gyda Llandysul U(A) Llandysul Hen Ysgol Llandysul
Aber-miwl gyda Llandyssil U(B) Aber-miwl Canolfan Gymunedol Aber-miwl
Llanerfyl V   Neuadd Bentref Llanerfyl
Llanfair Caereinion W   Institiwt Llanfair Caereinion
Llanfechain X   Neuadd Goffa Llanfechain
Llanfihangel Y   Neuadd Bentref Llanfihangel
Llanfyllin Z   Yr Institiwt, Llanfyllin
Llangedwyn AA   Neuadd Goffa Llangedwyn
Llangurig (part) BB   Capel M.C. Llangurig
Llangynyw CC   Neuadd Gymunedol Pontrobert
Llangynog DD   Neuadd Goffa Llangynog
Llanidloes EE(A), EE(B), EE(C) Clywedog, Dulas a Hafren Canolfan Gymunedol Llanidloes
Llanidloes Allanol FF   Canolfan Ieuenctid Llanidloes
Llanrhaeadr-ym-Mochnant GG / HH   Neuadd Gyhoeddus Llanrhaeadr Y M
Llansanffraid II Deuddwr a Phwl Neuadd Gymunedol Llansanffraid
Llansilin JJ   Neuadd Goffa Llansilin
Llanwddyn KK   Canolfan Gymunedol Llanwddyn
Machynlleth LL   Y Plas, Machynlleth
Manafon MM   Neuadd Bentref y Felin Newydd
Meifod NN   Canolfan Gymunedol Meifod
Mochdre gyda Phenystrywaid OO   Hen Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Mochdre
Trefaldwyn PP   Yr Institiwt, Trefaldwyn
Y Drenewydd a Llanllwchaearn QQ(A) Llanllwchaearn – Gogledd Canolfan Hamdden Northside
Y Drenewydd a Llanllwchaearn QQ(B) Llanllwchaearn – Gorllewin Canolfan Gristnogol y Cilgant
Y Drenewydd a Llanllwchaearn QQ(C) Y Drenewydd - Canol Neuadd Gyfarfod Trehafren
Y Drenewydd a Llanllwchaearn QQ(D) Y Drenewydd - Dwyrain Eglwys Fethodistaidd, Lôn Gefn
Y Drenewydd a Llanllwchaearn QQ(E) Y Drenewydd - De Canolfan Ieuenctid Maesyrhandir
Pen-y-Bont Fawr RR   Canolfan Pennant, Pen-y-bont Fawr
Trefeglwys SS(A) Trefeglwys Canolfan Gymunedol Trefeglwys
Trefeglwys SS(B) Llawr-y-glyn (rhan) Festri Capel Llawr-y-glyn
Trefeglwys SS(C) Llawr-y-glyn (rhan) Neuadd Gymunedol Penffordd-las
Tregynon TT   Neuadd Bentref Newydd Tregynon
Trewern UU(A) Tal-y-bont Canolfan Gymunedol Tal-y-bont a Threwern
Trewern UU(B) Treberfedd Neuadd Bentref Treberfedd
Y Trallwng VV(A) Llanerch Hudol Neuadd y Dref, Y Trallwng
Y Trallwng VV(B) Castell Yr Eglwys Fethodistaidd, Stryd Fawr, Y Trallwng
Y Trallwng VV(C) Gungrog Ysgol Heol Gungrog, Y Trallwng
Cymuned Dosbarth Etholiadol Ward(iau) Cymunedol Gorsaf Bleidleisio
Abaty Cwm-hir RCC   Neuadd Philips, Abaty Cwm-hir
Aberedw RUB   Neuadd yr Eglwys, Aberedw
Bugeildy RGA Bugeildy Neuadd y Pentref, Felindre
Bugeildy RGB Cnwclas Canolfan Gymunedol Cnwclas
Cleirwy RYA   Neuadd y Pentref, Cleirwy
Diserth a Threcoed RVA Diserth a Threcoed (rhan) Neuadd y Pentref, Hawy
Diserth a Threcoed RVB Diserth a Threcoed (rhan) Ystafell Iron, Cwmbach
Llanfair Llythynwg RTA   Neuadd y Pentref, Llanfair Llythynwg
Y Clas-ar-Wy RYH Bochrwydd Neuadd Gyhoeddus, Llyswen
Y Clas-ar-Wy RYE Y Clas-ar-Wy Neuadd Plwyf Maesyfed, Y Clas-ar-Wy
Glascwm RUA   Neuadd Goffa James Vaughan, Hundred House
Tref-y-Clawdd RHA, RHB, RHC Tref-y-Clawdd – Ward Ganolog, Tref-y-Clawdd – Ward Allanol, Tref-y-Clawdd – Ward y De-Ddwyrain, Tref-y-Clawdd – Ward y Gorllewin Canolfan Gymunedol, Tref-y-Clawdd
Llanbadarn Fawr RLA   Canolfan Gymunedol, Y Groes
Llanbadarn Fynydd RFB   Canolfan Gymunedol Wellingtonia, Llanbadarn Fynydd
Llanbister RFA   Canolfan Gymunedol, Llanbister
Llanddewi Ystradenni RKB   Canolfan Gymunedol Llanddewi
Llandrindod RNA, ROA, RPA, RQA wardiau Dwyrain Llandrindod, Gorllewin Llandrindod Rhifau 1 a 2, a Gorllewin Llandrindod Y Pafiliwn, Llandrindod
Llandrindod RMA Gogledd Llandrindod