Ffurflen i wneud apêl

 

Fel gweithredwr busnes bwyd, mae gennych hawl i apelio yn erbyn y sgôr glendid bwyd a roddwyd i'r sefydliad. Mae gennych 21 diwrnod (gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc) o'r dyddiad y derbyniwyd y llythyr hysbysu i gyflwyno apêl.

 

 

  1. Please complete the form below to make an appeal.
  2. I do not agree with the food hygiene rating given by the food safety officer because:
  3. (please explain under each of the three headings):
  4. Your appeal will be determined by an authorised officer and the outcome of your appeal will be communicated to you within 21 days from the date the appeal was received.
  5. Click the button below to review & check your form then click 'Confirm' on the next page

Notes for Business

Fel rhywun sy’n rhedeg busnes bwyd, mae gennych chi hawl dan Adran 5 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013, i apelio yn erbyn sgôr hylendid bwyd a roddwyd i’r sefydliad os:

a)  nad ydych chi’n cytuno bod y sgôr yn adlewyrchiad cywir o’r safonau hylendid a welwyd yn y sefydliad ar adeg yr archwiliad,

b)  ydych chi’n credu na ddefnyddiwyd y meini prawf sgorio’n gywir wrth benderfynu ar eich sgôr hylendid bwyd.