Ffurflen Hawl i Ateb

Fel gweithredwr busnes bwyd, mae gennych 'hawl i ateb' mewn perthynas â sgôr glendid bwyd a roddir yn dilyn archwiliad o'ch sefydliad. 

 

 

 

  1. Llenwch y ffurflen isod i wneud apêl.
  2. Rwyf yn cytuno gyda chanlyniadau'r archwiliad ond wedi cynnal y gwelliannau canlynol ers hynny: (ticiwch y cyfan sy'n berthnasol)
  3. Cliciwch ar y botwm isod i adolygu a gwirio eich ffurflen, gan glicio ar 'Cadarnhau' wedyn ar y dudalen nesaf.

Nodiadau i Fusnesau

Fel gweithredwr busnes bwyd y sefydliad, mae gennych 'hawl i ateb', dan Adran 11 Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013, mewn perthynas â'r sgor hylendid bwyd a roddwyd yn dilyn archwiliad o'ch sefydliad. Gallwch ymarfer yr hawl hwn ar unrhyw adeg tra bod y sgor yn ddilys.

Diben yr hawl i ateb yw eich galluogi i roi esboniad am gamau gweithredu dilynol sydd wedi'u cymryd i wneud y gwelliannau sy'n ofynnol fel y nodir yn llythyr yr archwiliad, neu i roi amgylchiadau lliniarol ar adeg yr archwiliad.

Bydd eich sylwadau'n cael eu cyflwyno i'r Asiantaeth Safonau Bwyd ac yn cael eu cyhoeddi ar-lein a'u harddangos ochr yn ochr â'ch sgor glendid bwyd ar  food.gov.uk/ratings