Roi gwybod am Scam

 

Cynlluniau yw sgamiau i'ch twyllo allan o'ch arian. Gall cael eich twyllo gan sgam arwain at bryder mawr, ond mae'n bwysig dweud wrthym amdano er mwyn atal y sgamiwr rhag roi cynnig arni eto.

 

Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn trafod yr holl achosion o sgamiau sy'n cael eu cyflwyno ar ran Safonau Masnach.

 

Gallai fod yn sgam os:

  • nad yw galwad, llythyr, e-bost neu neges destun yn cael ei ddisgwyl
  • nad ydych erioed wedi clywed am y loteri neu gystadleuaeth a'ch bod heb brynu tocyn
  • gofynnir i chi anfon arian cyn i chi gael eich gwobr
  • dywedir wrthych am ymateb yn gyflym fel nad oes gennych ddigon o amser i feddwl cyn i chi benderfynu pa ffordd sydd orau i weithredu
  • gofynnir i chi gadw cyfrinach
  • yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir
  • gofynnir i chi dalu i estyn tanysgrifiad neu wasanaeth nad oeddech yn ymwybodol eich bod wedi'i gael

Am help i allu adnabod beth sy'n sgam ac i ddweud amdano, edrychwch ar  Wefan Cyngor ar Bopeth.

 

 

Clirio