Gofyn am wasanaeth rheoli pla

Nid ydym bellach yn darparu gwasanaeth rheoli plâu.

Mae ystlumod ac adar nythu yn cael eu diogelu ac nid ydynt yn cael eu hystyried yn bla. Os ydych angen cyngor am broblem gyda'r rhain, edrychwch ar ein tudalennau Ystlumod ac Adar.

Ni allwn drin pla sydd wedi'u rhestru ond gallwch glicio ar y dolenni i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eu trin a'u rheoli. Os ydych angen trin y pla hwn, dylech edrych am gwmni rheoli pla preifat. Gallwch ddod o hyd i'w manylion yn y cyfeirlyfrau busnes lleol ac ar y Rhyngrwyd.