Angladd Iechyd y Cyhoedd

Image of a lily

Dan y Gyfraith, os nad oes rhywun ar gael i wneud trefniadau ar gyfer angladd pan fydd rhywun farw, mae'n rhaid i'r cyngor drefnu angladd ar ei gyfer.

 

 

Costau'r angladd yw'r costau cyntaf sy'n cael eu hawlio ar unrhyw eiddo, a gallwn gasglu unrhyw arian sy'n perthyn i'r sawl a fu farw i helpu i dalu am yr angladd.

Os na adawodd y sawl a fu farw ewyllys ar ei (h)ôl, a dim perthynas agosaf ar gael, byddwn yn cyfeirio'r eiddo, ar ôl talu ein costau ni tuag at yr angladd, at Gyfreithiwr y Trysorlys, sy'n ymdrin ag eiddo pobl sy'n marw heb ewyllys na pherthynas agosaf.

Er bod hyn yn beth gweddol brin, mae'n digwydd o bryd i'w gilydd. Ar y dde mae rhestr o bobl sydd wedi marw ym Mhowys heb berthynas agos.

Enw Dyddiad Marwolaeth Wedi'i chyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys?
Anita Aubrey 15/02/2008 Na
Barbara Irene Pinches 18/07/2008 Na
Robert George Howard 14/04/2009 Na
Edgar Schattschneider 27/06/2009 Na
Nita Dorothy Mary Williams 11/10/2009 Na
Brinley Fuge 26/02/2010 Na
Emmi Lukowski 01/11/2010 Ie
Michael Roulstone 20/12/2010 Na
Mairos Jones 30/01/2011 Na
Ronald Evans 25/04/2011 Ie
Trixie Stephanie Jean Martin 01/05/2011 Na
Caroline Anne Bailey 11/12/2011 Na
Alexander Hunter Sandilands 09/01/2012 Na
Kenneth Lawrence Blake 22/01/2012 Na
Jennifer Thompson 31/01/2012 Na
Simon Parry 13/02/2012 Na
Tony Casey 24/03/2012 Na
Royston George Bunting 23/05/2012 Na
Anthony Fanning 23/05/2012 Na
Marion Rees Wilding 03/07/2012 Na
Sandra Jean Rowbotham 25/01/2014 Na
Audrey Elizabeth Miller 06/06/2014 Na
Sandra Irene Woodford 17/10/2014 Na
Jean Wilson 30/10/2014 Na
Anthony Milsom 16/11/2014 Na
Martin James Herbert 10/12/2014 Na
Michael Spencer Roberts 11/01/2015 Na
Brett Hawkins 08/08/2015 Na
Craig William Taylor 27/05/2015 Na
Leonard Neville 22/02/2016 Na
Romilly Lyndon Brown 04/04/2016 Na
Arthur William Bright 24/04/2016 Na
Elizabeth Ann Corby 01/06/2016 Na
Geoffrey Green-Hughes 17/06/2016 Na
Lorraine Ada Swain 19/12/2016 Na
Kevin Edward Gorman 06/01/17 Na
Susan Marie Scott 04/08/17 Na
Arthur Thomas Brian Evans 02/11/17 Na
Brian Robert Cook 20/02/18 Na
Colin Graham Stevens 3/4/18 Na
Ian Robert Hayes 11/5/2018 Na
     
Diweddarwyd ddiwethaf 13/06/2018    

Rhagor o Wybodaeth