Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr

Mae Lwfans Teithio a Chynhaliaeth yn cael ei dalu i gynghorwyr am ddyletswyddau wedi'u cymeradwyo yn ychwanegol at eu Lwfans Sylfaenol / Lwfans Cyfrifoldeb Arbennig.  Gall hyn fod ar gyfer costau teithio (yn cynnwys defnyddio car preifat) a chynhaliaeth tra byddant ar fusnes y Cyngor.

Mae ffurflenni hawlio yn cael eu cyflwyno bob mis.  Gellir hawlio treuliau ar gyfer y ddau fis blaenorol yn ystod unrhyw fis.  Ni fydd cynghorwyr yn hawlio lwfans Teithio a Chynhaliaeth bob mis.   

Mae'r dolenni isod yn cynnwys rhestr o deithiau a chostau sydd wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor yn ol enwau'r cynghorwyr.

Bydd yr Amserlenni hyn yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Maent yn manylu ar benderfyniadau’r Cyngor am y taliadau sydd i’w gwneud yn ystod pob blwyddyn ariannol i bob aelod ac aelod cyfetholedig o’r Cyngor

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaethau Democratig
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw