Dyddiadur cyfarfodydd a phwyllgorau'r Cyngor

Ar gyfer cyfarfodydd o'r 25 Medi 2015

I gael mynediad at restr lawn o gyfarfodydd wedi'r 25 Medi 2015 sy'n cynnwys; agenda, datganiadau a phresenoldeb, defnyddiwch y ddolen isod.

Edrych ar gyfarfodydd sydd wedi'u trefnu o'r 25 Medi, 2015

Edrych ar restr lawn o'n Pwyllgorau a'n Haelodau Portffolio presennol

Protocol ar gyfer Cyfranogiad y Cyhoedd yng Nghyfarfodydd y Cyngor

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Gwasanaethau Democratig
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw