Gweledigaeth 2025

Lansiodd y Cabinet, sy’n gynghrair Annibynnol/Ceidwadol dan arweinyddiaeth y Cynghorydd Rosemarie Harris, ‘Gweledigaeth 2025’.

Mae’r ddogfen yn cyhoeddi’r genhadaeth o ‘Newid i Bowys – cyflwyno cyngor agored, rhagweithiol sy’n  ennyn brwdfrydedd ar gyfer 2025’.Amlinellwyd pedwar maes blaenoriaeth sef:

  • Yr economi: datblygu economi sy’n ffynnu
  •  Iechyd a Gofal: arwain y ffordd o ran iechyd a gofal gwledig integredig ac effeithiol
  •  Dysgu a Sgiliau: atgyfnerthu dysgu a sgiliau
  •  Trigolion a Chymunedau: cefnogi ein trigolion a’n cymunedau