Pwy yw Cynrychiolwyr Etholedig eraill yr ardal?

Chris Davies
Ty'r Cyffredin
Llundain / London
SW1A 0AA

Ffôn 020 7219 8592
Ffacs 

Ebost: chris.davies.mp@parliament.uk

Gwefan: www.chrisdavies.org.uk

Glyn Davies
Ty'r Cyffredin 
Llundain / London
SW1A 0AA

Ffôn 020 7219 3806
Ffacs 

E-bost: glyn.davies.mp@parliament.uk

Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn 
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315
Ffacs 01938 552315

E-bost: contact@glyn-davies.co.uk

Gwe: www.glyn-davies.co.uk

Brycheiniog a Maesyfed

Kirsty Williams 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0300 200 7277
Ffacs 029 2089 8359

Email: Kirsty.Williams@assembly.wales

 
Swyddfa'r Etholaeth:

4 Porth Dwr
Aberhonddu
LD3 9AN

Ffôn 01874 625739

Ffacs 01874 620182

Gwefan: www.kirstywilliams.org.uk 

Russell George
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn 0845 0105500

Ffacs

E-bost:

 
Swyddfa'r Etholaeth:

20 Stryd Fawr
Y Trallwng
Sir Drefaldwyn
SY21 7JP

Ffôn 01938 552315

Ffacs

E-bost: russell.george@hotmail.co.uk

Gwefan: www.russellgeorge.com 

Rebecca Evans
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0845 0105500

Ffacs

E-bost:

 


Simon Thomas
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0845 0105500

E-bost:

 

William Powell
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0845 0105500

E-bost:

Joyce Watson
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8614

E-bost: joyce.watson@wales.gov.uk 

Jill Evans – Plaid Cymru
23 Stryd Fawr 
Chancery Lane 
Aberteifi
SA43 1HD

Ffôn: 01239 623 611
Ffacs: 01239 623 612
Gwefan: www.jillevans.net
E-bost: jill.evans@europarl.europa.eu


Mr Derek Vaughan – Llafur
4 Wenham Place
Castell-nedd
SA11 3AH

Ffôn: 02920 227654
Ffacs: 02920 224725
Gwefan: 
E-bost: contact@welshlabourmeps.org.uk 


Kay Swinburne – Ceidwadwyr

4 Penlline Road
Yr Eglwys Newydd 
Caerdydd 
CF14 2XS 

Ffôn: 02920 616031
Ffacs: 
Gwefan: 
E-bost: jacquelinekay.swinburne@europarl.europa.eu


Nathan Gill – Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig

Correspondence address:
European Parliament
Rue Wiertz
Altiero Spinelli 03F155
1047 Brussels

Bus. Ffôn: +32(0)2 28 45341

Ffacs: +32(0)2 28 49341