Beth yw'r fframwaith cyfreithiol?

Ceir manylion pwerau a dyletswyddau'r cyngor mewn amrywiol Ddeddfau Seneddol. Mae rhai o'r pwerau hyn yn orfodol, sy'n golygu bod rhaid i'r cyngor wneud yr hyn sy'n ofynnol dan y ddeddf. 

Swyddogion statudol

Dan y Ddeddf, mae'n rhaid i'r Cyngor gael y  Swyddogion Statudol canlynol:

Pennaeth Gwasanaethau Cyflogedig 

Swyddog Monitro 

Prif Swyddog Cyllid 

Cyfarwyddwr  Gwasanaethau Cymdeithasol 

Prif Swyddog Addysg 

Prif Weithredwr

Cyfreithiwr y Cyngor

Cyfarwyddwr Strategol: Adnoddau

Cyfarwyddwr Strategol: Pobl


Mae manylion y rhain, a Swyddogion Priodol y Cyngor, i'w gweld yn Rhan 2, Erthygl 12 y Cyfansoddiad.


Os yw awdurdod lleol yn defnyddio mwy na'r grym statudol a roddir iddo, ystyrir ei fod yn gweithredu y tu hwnt i'r ddeddf (ultra vires) a gellir ei gael yn gyfrifol trwy her gyfreithiol.