Gwneud cais am grant datblygu cymunedol

Cynllun Grantiau Bychain i Hybu Iechyd a Lles

Sylwch mai dim ond unwaith y flwyddyn y bydd y grant yma ar gael, ac mai am gyfnor byr yn unig y caiff ei gynnig

Nod y Cynllun Grantiau Bychain i Hybu Iechyd a Lles yw annog grwpiau cymunedol a chymunedau sy'n rhannu diddordeb i wneud gweithgareddau sy'n cefnogi blaenoriaethau strategol Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Lles o ran:

  • Hybu iechyd ac atal salwch
  • Hybu a chynnal annibyniaeth

Mae hyd at £1,500 ar gael ar gyfer sefydliadau sy'n ateb gofynion y meini prawf i dderbyn y grant. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch y ddogfen Gwybodaeth a Meini Prawf ar wefan PAVO.