Cynllun Llesiant Powys

Mae Cynllun Llesiant Powys yn dechrau datblygu nawr ac fe hoffem ni gael ei barn erbyn 17 Medi 2017 (mae’r dyddiad cau ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned wedi ymestyn i 13 Hydref 2017).

Cynhaliwyd gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf i asesu llesiant ym Mhowys ac i gynnwys ystod o randdeiliaid.  Cliciwch ar y gwyrdd “Dychwelyd i dudalen hafan Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)” i ddarganfod rhagor os hoffech wybod rhagor am y ddeddfwriaeth, pwy sy’n aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a sut ry’n ni wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid hyd yma.

Cliciwch ar bob poster i weld y manylion am bob un o'r amcanion llesiant, beth wyddom ni am y pwnc yn barod, a'r deilliannau yr hoffem ni eu cyflawni erbyn 2040.

Cliciwch i wneud y poster yn fwy
Cliciwch i wneud y poster yn fwy
Cliciwch i wneud y poster yn fwy
Cliciwch i wneud y poster yn fwy
Cliciwch i wneud y poster yn fwy

Sylwch:  Bydd copïau o'r posteri ar gael ymhob llyfrgell yn fuan, ynghyd ag arolwg ar bapur os byddai'n well gennych ymateb ar holiadur papur.

Dweud eich dweud

  • Ry'n ni'n teimlo bod y rhain yn iawn ar gyfer Powys. Ydych chi'?
  • Ydyn ni wedi methu rhywbeth?
  • Beth a sut allech chi neu'ch sefydliad gyfrannu tuag at y Cynllun Llesiant?

Llenwch ein harolwg ar-lein yma

NEU

anfonwch e-bost i  Ymgynghori@powys.gov.uk gyda'ch barn ar y weledigaeth a'r amcanion.

Mae Aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cytuno mewn egwyddor:

  • Gweledigaeth ar y cyd ar gyfer Powys yn 2040
  • Pedwar amcan llesiant a
  • Nifer o ddeilliannau sy'n ategu'r pedwarClirio