Gwobrwyon Chwaraeon Powys

Mae Chwaraeon Powys yn cynnal nosweithiau Gwobrwyon Chwaraeon yn Sir Drefaldwyn (Gogledd) a Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed (De). Bydd y gwobrwyon yn cydnabod a gwobrwyo cyflawniadau athletwyr a thimau lleol, ac yn nodi'r cyfraniad a wneir gan hyfforddwyr clybiau chwaraeon lleol, gwirfoddolwyr ac arweinyddion chwaraeon.