Cymorth i athletwyr dawnus

Delwedd o bêl-fasged

Ein nod yw annog rhagoriaeth trwy gefnogi athletwyr dawnus i gyflawni eu potensial. Rydym yn gweithio i gynyddu cyfranogiad, datblygu perfformiad mewn chwaraeon a helpu cyrff llywodraethu chwaraeon Cymreig i sicrhau fod cyfleoedd yn cael eu darparu ar gyfer cystadleuaeth a hyfforddiant.

Mae grantiau bychain ar gael i athletwyr sydd wedi'u lleoli ym Mhowys sy'n perfformio ar lefel grwp oedran cenedlaethol neu sydd o fewn yr 20 uchaf yng Nghymru o fewn camp, trwy Gyngor Chwaraeon Ardal Sir Drefaldwyn a Phartneriaeth Chwaraeon Brycheiniog a Maesyfed. 

Nod y ddau gynllun yw helpu athletwyr gyflawni eu potensial trwy ddarparu help tuag at gostau hyfforddi, cystadlu ac offer.

 

 

 

 

Ffurflen gais

Mae'r cynllun hwn yn darparu mynediad am ddim i gyfleusterau hamdden Cyngor Sir Powys ar gyfer unrhyw chwaraewyr sy'n perfformio naill ai ar lefel grwp oedran cenedlaethol neu o fewn yr 20 uchaf yng Nghymru.

Mae athletwyr cymwys yn derbyn cerdyn Cynllun FANS Powys sy'n ddilys am 12 mis. 

Mae rhaglenni cryfder a chyflyru Chwaraeon Powys i athletwyr ieuainc 14 - 18 oed sy'n perfformio ar lefel ranbarthol neu uwch.  

Mae'r rhaglenni hyn yn generig ac wedi'u cynllunio i gyd-fynd â rhaglenni hyfforddi chwaraeon penodol i athletwyr sy'n cyd-fynd â'u hymrwymiadau addysgol. 

Ar hyn o bryd, mae Chwaraeon Powys yn rhedeg y rhaglenni hyn yn Y Drenewydd (Gogledd Powys) ac Aberhonddu (De Powys). Mae athletwyr ieuainc yn cael eu henwebu ar gyfer y rhaglenni hyn gan eu hysgol neu gorff llywodraethu cenedlaethol.           

 

 


Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cynlluniau uchod, cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon lleol.