Cysylltu â'r Cyngor

Rydym yn aml yn derbyn nifer fawr o alwadau ar wastraff a phriffyrdd.  I osgoi gorfod aros, defnyddiwch y wefan i:

Rhoi gwybod am fethu casglu sbwriel yma

Gofyn am flychau ailgylchu / biniau yma

Os na allwch ddod o hyd i'r dudalen sy'n ymwneud â’ch cais, mae gennym rifau cyffredinol ar gyfer:

  Llinell Gymraeg - 01597 827484 

Priffyrdd a Sbwriel - 01597 827465

Llinell Uniongyrchol Powys - 01597 827666

Trwsio Tai - 01597 827464

Iechyd yr Amgylchedd - 01597 827467

Mae gennym un rif ffôn ar gyfer ymholiadau cyffredinol:

01597 826000

Switsfwrdd awtomatig yw hwn - dywedwch pa adran neu unigolyn yr ydych am siarad â nhw pan fydd y system yn gofyn am y wybodaeth.

Cyfeiriad

Powys County Hall
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Ebost: cwsmer@powys.gov.uk

Powys CC Facebook
Powys CC Twitter
Powys CC Instagram
Powys CC Flickr