Ymholiadau gan y Cyfryngau

Cysylltu â swyddfa'r Wasg

Dylai pob ymholiad gan y cyfryngau sy'n dod gan newyddiadurwyr gael eu cyfeirio at dîm cyfathrebu'r cyngor.

Os ydych yn aelod o'r cyhoedd ag ymholiad am un o wasanaethau'r cyngor, gallwch ddod o hyd i'r manylion cysylltu ar ein prif dudalen cysylltu.

Cyswllt

Prisiau galw

Beth am daro llygad? Gallwch ddarllen ein newyddion, neu ein harchif newyddion neu ddilyn ar twitter yn twitter.com/powyscc