Rhoi gwybod am blât enw stryd sydd wedi cael difrod.