Newid enw fy eiddo

Image of a house

Rhaid i chi fod yn berchen ar eich eiddo er mwyn newid ei enw.

Gallwch hefyd ebost i ofyn cwestiwn cyffredinol.

Ffurflen gais

Ymgeisiwch i newid enw eich eiddo  (Agorir mewn ffenestr newydd)