Gwneud cais am grant adeilad hanesyddol

Gweinyddir Grantiau Adeiladau Hanesyddol gan y Tîm Treftadaeth Adeiledig, ac maent ar gael o fewn cynlluniau penodedig yn unig, sydd fel arfer yn canolbwyntio ar ardal benodol. Bydd manylion cynlluniau presennol yn cael eu rhestru ar y dudalen hon. 

 

Nid oes unrhyw gynlluniau ar gael ar hyn o bryd.

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Tîm Treftadaeth Adeiledig
  Y Gwalia
  Ffordd Ieithon
  Llandrindod
  Powys
  LD1 6AA
 • Cyfeiriad:
  Tîm Treftadaeth Adeiledig
  Neuadd Maldwyn
  Ffordd Hafren
  Y Trallwng
  Powys
  SY21 7AS
Prisiau galw