Rheoliadau Adeiladu - gwaith trydanol

 

 

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw waith trydanol yn eich cartref un ai yn cael ei wneud gan drydanwr cymwys sydd wedi cofrestru ar gynllun, neu’n cael ei archwilio gan un.

 

 

 

Mae ein tim rheoli adeiladu yma i'ch helpu chi.  I fod yn ddiogel, siaradwch a ni cyn cychwyn ar eich prosiect.  Anfonwch e-bost atbuildingcontrol@powys.gov.uk neu ffoniwch  01874 612290

 

Dan Ran P rheoliadau adeiladu <https://www.gov.uk/government/publications/electrical-safety-approved-document-p>, dylai unrhyw waith DIY a thrydanol sy’n cael ei wneud gan fasnachwyr di-gofrestredig gael ei wirio a’i dystio.  Fel perchennog yr eiddo, chi sy’n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau bod gwaith trydanol yn cydymffurfio â’r rheolau.

 

Nid yw’r rheoliadau’n eich atal chi rhag gwneud eich gwaith eich hun na defnyddio crefftwr digofrestredig, ond bydd rhaid i chi wneud  Cais Rheoliadau Adeiladu  neu gael aelod o gynllun personau cymwys trydanol  i wirio’r gwaith a chyhoeddi’r hysbysiad a thystysgrif.