Gwaith adeiladu ger ffiniau neu eiddo cymdogion

Daeth Deddf Waliau Cydrannol 1996 i rym yng Nghymru a Lloegr ym 1997.

Os ydych yn bwriadu gwneud gwaith sy'n cynnwys un o'r elfennau canlynol, mae'n rhaid i chi ddarganfod a yw'r gwaith yn dod dan y Ddeddf honno ai peidio:

  • Adeiladu wal rydd neu wal adeilad hyd at neu gyffwrdd â dwy ochr i ffin gydag eiddo cymydog (adran 1 y Ddeddf)
  • Gwaith ar wal sy'n bodoli eisoes neu strwythur sy'n cael ei rannu gydag eiddo arall (adran 2 y Ddeddf)
  • Cloddio ger adeilad cymydog neu'n gyfagos i adeilad cymydog (adran 6 y Ddeddf)

Os ydyw, yna mae'n rhaid i chi roi gwybod trwy lythyr i bob cymydog y bydd hyn yn effeithio arno, i roi gwybod iddynt am y gwaith rydych chi'n bwriadu ei wneud, a sut y byddwch chi'n sicrhau eu diogelwch yn ystod y gwaith adeiladu.

Mae'r Ddeddf hon ar wahân i Reoliadau Cynllunio ac Adeiladu felly mae'n rhaid i chi gofio nad yw llwyddo i gytuno â'ch cymydog dan y Ddeddf yn golygu nad oes angen i chi gael caniatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu efallai.