Ffioedd caniatâd cynllunio

Rhaid anfon y ffi briodol gyda phob cais. Ni ellir cofrestru unrhyw gais yn ffurfiol tan fod y ffi bresennol wedi cael ei dalu.

 

Crynodeb yw'r wybodaeth isod o'r rheoliadau ffioedd a dylid ei ddefnyddio fel canllaw yn unig.

Mae'r ffioedd hyn wedi bod mewn grym ers 1 Hydref 2015 (PDF).

Os nad ydych yn siwr pa un o'r ffioedd sy'n berthnasol i'ch cais chi, cysylltwch â ni.