Ffermydd gwynt

Mae'r Cyngor Sir wedi ystyried 5 cais ar wahân am ffermydd gwynt, a chais am linell uwchben, a gyflwynwyd dan Ddeddf Trydan 1989. Mae'r ceisiadau i'w penderfynu gan Weinidogion Adran Ynni a Newid Hinsawdd Llywodraeth y DU (DECC).

Ymchwiliad cyhoeddus Powys

Fe wnaeth y cyngor wrthwynebu'r 6 chais gan felly sbarduno ymchwiliadau cyhoeddus. Yn hyn o beth, penderfynodd yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd mai'r ffordd orau o ddelio â'r chwe chynllun oedd trwy ymchwiliad cyhoeddus unedig.

Mae'r Cyngor Sir wedi ffurfio tîm i ymdrin â'r ymchwiliad, sy'n cynnwys cwnsler, cyfreithwyr allanol a swyddogion a thystion arbenigol a fydd yn cyflwyno ac yn amddiffyn ein hachos.

Cynhelir yr ymchwiliad cyhoeddus unedig yn Y Royal Oak, Y Trallwng gyda'r sesiynau agoriadol yn cael eu cynnal rhwng 4 Mehefin tan 7 Mehefin 2013. Bydd y sesiynau nesaf yn cychwyn ym mis Medi 2013 ac yn para tan fis Mai 2014.

Y cynlluniau yw:

·          Fferm Wynt Llanbadarn Fynydd

·          Fferm Wynt Llanbrynmair

·          Fferm Wynt Llaithddu

·          Fferm Wynt Llandinam

·          Fferm Wynt Carnedd Wen

·          Llinell drydan 132kV yn Llandinam

 

Edrychwch ar yr holl ddogfennau perthnasol

 

 

Cyswllt

Prisiau galw