Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 5 (Medi 2017)

Cynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd o'r safleoedd a ddyranwyd.  Mae'r gwerthusiad o safleoedd unigol ar gyfer safleoedd a ddyranwyd i'w gweld isod.  Mae'r rhain wedi'u rhestru fesul Rhif y Safle a Ddyranwyd_ Rhif Safle Ymgeisiol (h.y. PO1 HA1_36)

 

Dogfennau Technegol – Saesneg yn unig

 

 

Dyraniadau

P01_HA1_36

P01_HA1_805

P02 EA1

P02_HA1_1136

P02_HA2_168_169_233_234_1037

P03_HA1_376

P04 HA1

P05_HC1

P06_HA1_1108

P06 HA2 1094

P06_HC1

P06_HC2 1094

P07_HA1_1106

P07_HA2_814

P07 HA3 856

P07_HC1

P07_HC1_854

P08_EA1_110

P08 EC1

P08_HC3_1181

P08_HA2_200

P08_HA3_579

P08_HC1

P08_HC2

P09_HA1_51

P09 HC1

P10_HA1_329

P10_HA2_613

P11_HC1

P12_EA1_1123

P12 HA1 751

P12_HC1 

P12_HC2

P12_HC3

P12_HC4

P13_HA1_683

P13_HC1

P15_HA1_351

P16_HA1_1201_1223

P16_HC1

P17_HA1_597

P17_HA2_308

P18_HA1_61

P19_HA1_1005

P20_HA1_1062

P20_HA2_52x

P20_HC1

P21_MUA1_1100

P22_HA1_1093

P22 HA2

P23_HC1

P24_HA1_203

P24_HA3_779

P24_HC1

P24_HC2

P25_HA1_1048

P25 HC1

P26_HA1_716

P26_HC1_722

P27_HA1_101

P28_EA1_108

P28_HA1_173

P28_HA2_1043_1044

P28_HA3_71

P28_HA4_1109

P28_HC1

P28_HC2

P28_HC3

P29_HA1_760

P30_HA1_31

P30_HA2

P31_HA1_711

P32__HA1_278

P32__HA2_309

P32_HA2_277

P32_HC1_681

P33_HA1_663

P35_HA1_666

P35_HA2_1031

P35_HC1

P35_HC2

P35_HC3_1061

P36_HA1_960

P37_HA1_1054

P37_HA2_692

P37_HC1_1052

P37_HC2

P38_HC1

P39_HC1

P39_HC2

P39_HC3

P40_HA1_544

P40_HA2_468

P40_HC1

P41_HA1_821

P41 HC1

P42_EA1

P42_HA1

P42_HA2_549

P42_HA3_11

P43_HA1_1065

P44_HA1_316

P45_HA1_596

P45_HC1

P46_HC1

P47_HC1

P48_EA1_592

P48_HA2

P48_HA3_617

P48 HA4

P48_HC1

P48_HC2

P48_HC3

P48_HC4

P48_HC5

P48_HC6

P48 HC8

P48_HC9

P48 HC10

P49_HA1_698

P50_HA1_352

P51_EA1_97

P51_HA2_782

P51_HC1

P51_MUA1_759

P52_EA1_102_443

P52_HA1_1113

P52_HA2_1116

P52_HC1

P52_HC2

P53_MUA

P54_HC1_331

P55_HA1_80

P56_HA1_373

P57_HA1_518

P57_HA2_521

P57_HA3_523

P57_HC1

P58_EA1_109

P58_HA1_574

P58_HA3_733

P58_HA5_396

P58 HA10

P58 HA11

P58 HA12

P58_HC1_1170

P58_HC2

P59_EA1_682

Adfa HLB1

Cemmaes HLB1

Cemmaes HLB2

Coedway HLB1

Commins Coch HLB1

Garth HLB1

Gwystre HLB1

Llanbister HLB1

Llanddewi HLB1

Llanddew HLB1

Llanfihangel Talyllyn HLB1

Llangammarch Wells HLB1 

Nantmel HLB1