Gwerthusiad Cynaliadwyedd Atodiad 5 (Medi 2017)

Cynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd o'r safleoedd a ddyranwyd.  Mae'r gwerthusiad o safleoedd unigol ar gyfer safleoedd a ddyranwyd i'w gweld isod.  Mae'r rhain wedi'u rhestru fesul Rhif y Safle a Ddyranwyd_ Rhif Safle Ymgeisiol (h.y. PO1 HA1_36)

 

Dogfennau Technegol – Saesneg yn unig

 

 

Dyraniadau

P01_HA1_36

P01_HA1_805

P02 EA1

P02_HA1_1136

P02_HA2_168_169_233_234_1037

P03_HA1_376

P04 HA1

P05_HC1

P06_HA1_1108

P06 HA2 1094

P06_HC1

P06_HC2 1094

P07_HA1_1106

P07_HA2_814

P07 HA3 856

P07_HC1

P07_HC1_854

P08_EA1_110

P08 EC1

P08_HC3_1181

P08_HA2_200

P08_HA3_579

P08_HC1

P08_HC2

P09_HA1_51

P09 HC1

P10_HA1_329

P10_HA2_613

P11_HC1

P12_EA1_1123

P12 HA1 751

P12_HC1 

P12_HC2

P12_HC3

P12_HC4

P13_HA1_683

P13_HC1

P15_HA1_351

P16_HA1_1201_1223

P16_HC1

P17_HA1_597

P17_HA2_308

P18_HA1_61

P19_HA1_1005

P20_HA1_1062

P20_HA2_52x

P20_HC1

P21_MUA1_1100

P22_HA1_1093

P22 HA2

P23_HC1

P24_HA1_203

P24_HA3_779

P24_HC1

P24_HC2

P25_HA1_1048

P25 HC1

P26_HA1_716

P26_HC1_722

P27_HA1_101

P28_EA1_108

P28_HA1_173

P28_HA2_1043_1044

P28_HA3_71

P28_HA4_1109

P28_HC1

P28_HC2

P28_HC3

P29_HA1_760

P30_HA1_31

P30_HA2

P31_HA1_711

P32__HA1_278

P32__HA2_309

P32_HA2_277

P32_HC1_681

P33_HA1_663

P35_HA1_666

P35_HA2_1031

P35_HC1

P35_HC2

P35_HC3_1061

P36_HA1_960

P37_HA1_1054

P37_HA2_692

P37_HC1_1052

P37_HC2

P38_HC1

P39_HC1

P39_HC2

P39_HC3

P40_HA1_544

P40_HA2_468

P40_HC1

P41_HA1_821

P41 HC1

P42_EA1

P42_HA1

P42_HA2_549

P42_HA3_11

P43_HA1_1065

P44_HA1_316

P45_HA1_596

P45_HC1

P46_HC1

P47_HC1

P48_EA1_592

P48_HA2

P48_HA3_617

P48 HA4

P48_HC1

P48_HC2

P48_HC3

P48_HC4

P48_HC5

P48_HC6

P48 HC8

P48_HC9

P48 HC10

P49_HA1_698

P50_HA1_352

P51_EA1_97

P51_HA2_782

P51_HC1

P51_MUA1_759

P52_EA1_102_443

P52_HA1_1113

P52_HA2_1116

P52_HC1

P52_HC2

P53_MUA

P54_HC1_331

P55_HA1_80

P56_HA1_373

P57_HA1_518

P57_HA2_521

P57_HA3_523

P57_HC1

P58_EA1_109

P58_HA1_574

P58_HA3_733

P58_HA5_396

P58 HA10

P58 HA11

P58 HA12

P58_HC1_1170

P58_HC2

P59_EA1_682

Adfa HLB1

Cemmaes HLB1

Cemmaes HLB2

Coedway HLB1

Commins Coch HLB1

Garth HLB1

Gwystre HLB1

Llanbister HLB1

Llanddewi HLB1

Llanddew HLB1

Llanfihangel Talyllyn HLB1

Llangammarch Wells HLB1 

Nantmel HLB1

Clirio