Sylwadau 540 i 2239

Gellir gweld sylwadau wedi'u rhestru o dan rif y cynrychiolydd trwy glicio ar y paneli priodol isod. 

I ddod o hyd i sylwadau a wnaed gan gynrychiolwyr eraill (person neu sefydliad) ewch i'n prif dudalen sylwadau.