Sylwadau ar Newidiadau Penodol

Gellir gweld yr holl sylwadau ar y CDLl a gyflwynwyd am y Newidiadau Penodol i’r CDLl, Ionawr 2016 trwy’r dolenni isod.  I ddod o hyd i sylwadau a wnaed gan rywun penodol (unigolyn neu sefydliad) gallwch chwilio drwy ddefnyddio’r rhif unigryw a roddwyd i bawb a gyflwynodd sylwadau.  Os nad ydych yn gwybod y rhif, gallwch chwilio drwy ddefnyddio’r Mynegai yn nhrefn yr Wyddor isod.

6235 LDP CPRW Response 1 FC2 (doc 1 of 31)

6235 LDP CPRW Response 10 FC14 (doc 10 of 31)

6235 LDP CPRW Response 11 FC15 (doc 11 of 31)

6235 LDP CPRW Response 12 FC15(2) (doc 12 of 31)

6235 LDP CPRW Response 13 FC15(3) (doc 13 of 31)

6235 LDP CPRW Response 15 FC15(5) (doc 15 of 31)

6235 LDP CPRW Response 16of FC15(6) (doc 16 of 31)

6235 LDP CPRW Response 17of XX FC15(7) (doc 17 of 31)

6235 LDP CPRW Response 18 FC15(8) (doc 18 of 31)

6235 LDP CPRW Response 19 FC15(9) (doc 19 of 31)

6235 LDP CPRW Response 2 FC3 (doc 2 of 31)

6235 LDP CPRW Response 20 of FC15(10) (doc 20 of 31)

6235 LDP CPRW Response 21 FC15(11) (doc 21 of 31)

6235 LDP CPRW Response 22 FC36 (doc 22 of 31)

6235 LDP CPRW Response 23 FC37 (doc 23 of 31)

6235 LDP CPRW Response 24 FC38 (doc 24 of 31)

6235 LDP CPRW Response 25 FC39 (doc 25 of 31)

6235 LDP CPRW Response 26 FC40 (doc 26 of 31)

6235 LDP CPRW Response 27 FC48-63 (doc 28 of 31)

6235 LDP CPRW Response 3 FC4 (doc 3 of 31)

6235 LDP CPRW Response 4 FC6 (doc 4 of 31)

6235 LDP CPRW Response 5 FC8 (doc 5 of 31)

6235 LDP CPRW Response 6 FC9 (doc 6 of 31)

6235 LDP CPRW Response 7 FC10 (doc 7 of 31)

6235 LDP CPRW Response 8 FC11 (doc 8 of 31)

6235 LDP CPRW Response 9 FC13 (doc 9 of 31)

6235 Supp. to Response 26 2016 CPRW Renewables policies (doc 27 of 31)

6235 Supp. to Response 27 2016 LDP CPRW Monitoring Framework except Water (doc 29 of 31)

6235 Supp. to Response 27 2016 LDP CPRW Monitoring Table 1 (doc 30 of 31)

6235 Supp. to Response 27 2016 LDP CPRW Monitoring Table 2 (doc 31 of 31)

6235F Rep Ack

6235F Rep Cover Email

6235LDP CPRW Response 14 FC15(4) (doc 14 of 31)