Safleoedd Ymgeisiol

I weld y gofrestr, dewiswch yr ardal sirol isod, ac yna’r gymuned y mae gennych ddiddordeb ynddi. Mae map cryno’n dangos yr holl safleoedd sydd wedi’u cyflwyno ar gyfer yr ardal honno. Sgroliwch ymlaen i weld y mapiau unigol, yn nhrefn cyfeirnod y safle sydd wedi ymgeisio. I ddarganfod canlyniad y broses o ddewis safleoedd ymgeisiol, ewch i’r Adroddiad ar Statws y Safle a Gwall yn yr Adroddiad ar Statws y Safleoedd Ymgeisiol (Chwef 2016)   sydd ar wahân.