Dogfennau Powys a Dogfennau Rhanbarthol (CDLl)

Cynlluniau Datblygu Awdurdodau Lleol Cyfagos

POW06  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: CDLl Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Mabwysiadwyd Rhagfyr 2013 

POW07 Cyngor Sir Gaerfyrddin: CDLl – Mabwysiadwyd Rhagfyr 2014 

POW08 Cyngor Sir Ceredigion: CDLl – Mabwysiadwyd 2013 

POW09 Cyngor Sir Dinbych: CDLl – Mabwysiadwyd Mehefin 2013 

POW10 Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Mon: CDLl ar y Cyd ar gyfer Ynys Mon a Gwynedd – Archwiliad Medi 2016 

POW11 Cyngor Sir Swydd Henffordd: Strategaeth Craidd - Mabwysiadwyd Hydref 2015 

POW12 Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot: CDLl – Mabwysiadwyd Ionawr 2016 

POW13 Cyngor Swydd Amwythig: Strategaeth Craidd – Mabwysiadwyd Chwefror 2011 Mabwysiadwyd Rhagfyr 2015

POW14 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: CDLl Eryri – Mabwysiadwyd Gorffennaf 2011

POW15 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: CDU – Mabwysiadwyd Chwefror 2005