Llyfrgell y Dogfennau Craidd ar gyfer Archwiliad y CDLl

Dogfennau a Chanllawiau yn gysylltiedig a pharatoi Cynllun Datblygu Lleol Powys 2011-2026 Drafft Adnau (Mehefin 2015)

Mynegai Dogfennau Craidd DIWYGIWYD 04.05.17

 

DOGFENNAU CRAIDD ALLWEDDOL AR GYFER Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL:

Dogfennau a baratowyd a/neu gyfeiriwyd atynt yn gysylltiedig â'r CDLl

 

POLISI CYNLLUNIO / CANLLAWIAU A DOLENNI DEFNYDDIOL ERAILL: