Seswin 19: YNNI ADNEWYDDADWY - 10 Ionawr 2018

YNNI ADNEWYDDADWY

Erbyn hyn, mae’r Arolygydd wedi cael y cyfle i ystyried y sylwadau a wnaed mewn perthynas ag ymgynghoriad y Cyngor ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi.   Cododd nifer o’r sylwadau materion yngl?n â sylfaen y dystiolaeth ddiwygiedig ar ynni adnewyddadwy a Pholisi RE 1.  Yn ei barn hi, mae’r materion hyn yn hanfodol i gadernid y Cynllun, ac o ganlyniad, mae wedi penderfynu cynnal sesiwn gwrandawiad ychwanegol ar 10 Ionawr 2018 A 10:00 i drafod y materion hyn mewn rhagor o fanylder.

ED088 Agenda Materion a Phynciau - YNNI ADNEWYDDADWY: 10.10.18  

CYFRANOGWYR
IDSylwadwr (Asiant)DatganiadMynychwyd
PCCPowys County Council19-PCC Y
0017RenewableUK Cymru19-0017 Y
0505Llansantffraid and Deytheur Community Council-Y
0514Meifod Community Council19-0514 Y
1084Welsh Government19-1084 Y
5449Mrs Sally Day-N
5466Brecknock and Radnorshire Committee of the Campaign for the Protection of Rural Wales19-5466
19-5466A
19-5466B 
Y
6160Sarah Bond19-6160 Y
6193Montgomeryshire Committee (Campaign for the Protection of Rural Wales)19-6193
19-6193a
19-6193b
19-6193c
19-6193d
19-6193e
19-6193f
19-6193g
19-6193h 
Y
6322REG Windpower-N
6533Richard Martin19-6533 Y
6639Rosemary Watton19-6639 
19-6639a 
19-6639b 
19-6639Apx 
Y
6656Mr Edmund Hayward-Y
6727Carol Jarrett-Y
6847Njord Wind Devs. Ltd, Bryn Blaen Windfarm Ltd & Hendy Windfarm Ltd.19-6847
19-68471A 
19-68471B
19-68472A
19-68472B 
Y
6859Environment Information Services19-6859 Y
6964RES (Renewable Energy Systems)-N
7055Amegni Ltd-N