Sesiwn 8: SAFLEOEDD TAI WEDI’U DYRANNU 1 - 25 Ebrill 2017 am 11:00

SAFLEOEDD TAI WEDI’U DYRANNU 1

Agenda Materion a Phynciau 

CYFRANOGWYR: 

IDSylwadwr (Asiant) Datganiad 

Mynychwyd

Powys County Council - ALL SITES8-PCCDO

Ni fynychodd unrhyw gyfranogwyr y sesiwn hwn, felly ni thrafodwyd unrhyw safleoedd.