Sesiwn 3: DARPARIAETH A DOSBARTHIAD TAI - 30 Mawrth 2017 am 09:30

DARPARIAETH A DOSBARTHIAD TAI

Agenda Materion a Phynciau 

CYFRANOGWYR:  

IDSylwadwr (Asiant)DatganiadMynychwyd
Powys County Council3-PCCDo
78Home Builders Federation3-78Do
542Abermule with Llandyssil CC.-Naddo
1084Welsh Government3-1084Do
1457/
1552
Mr Gerald Evans (Hughes Architects)/
Douglas Hughes Architects Ltd.
3-1457/1552Naddo
5330Mr G Bufton (Asbri)-Do
5695Mrs Margaret Bardsley-Do
5788Davies, Hooper, Brown (AB Planning)-Do
6089/
6930
Mr Elwyn Vaughan /
Menter Maldwyn also 4629
-Naddo
6138Chester Master Ltd. (Asbri)-Do
6139Mr John Potter (Asbri)-Do
6196CME Developments Ltd. (Asbri)-Do
6282Mr G & Mrs Hayward & Johnson (Asbri)-Do
6284Mr S Nisamdeen3-6284Do
6348Dwr Cymru – yn mynychu Sesiwn 6 yn lle3-6348Naddo
6424Mr M Bebb (Berrys)-Do