Sesiwn 2: GWELEDIGAETH, AMCANION A STRATEGAETH OFODOL - 29 Mawrth 2017 am 09:30

GWELEDIGAETH, AMCANION A STRATEGAETH OFODOL

Agenda Materion a Phynciau 

CYFRANOGWYR: 

IDSylwadwr (Asiant)Datganiad Mynychwyd 
Powys County Council2-PCCDo
514Meifod Community Council-Naddo
1084Welsh Government2-1084Do
4349Cambrian Mountains Society2-4349Do
6089/
6930
Mr Elwyn Vaughan /
Menter Maldwyn also 4629
-Do
6235CPRW2-1519/6235 Cover Ltr
2-1519/6235 (i)
2-6235 Cover Ltr
2-6235 (i)
Do
6289Glandrhyd Residents-Naddo
6348Dwr Cymru – yn mynychu Sesiwn 6 yn lle2-6348Naddo
6945Wendy Toomey-Do
78Home Builders Federation-Do