Sesiwn 18: Newidiadau o Faterion yn Codi - 21 Gorffennaf 2017 am 11:00

Newidiadau o Faterion yn Codi

Sylwer mae’r sesiwn hwn yn gyfarfod rhwng y Cyngor a’r Arolygydd i drafod y broses a threfniadau ymgynghori ar gyfer y Rhaglen Newidiadau o Faterion yn Codi – ni fydd y cynnwys yn cael ei drafod.  Bydd Llywodraeth Cymru yn bresennol i gynghori ar faterion trefniadaethol.  Bydd y Rhaglen Newidiadau o Faterion yn Codi ar gael ar gyfer ymgynghori cyhoeddus yn ei dro.

Gwrandawiad – Sesiwn 18 - NEWIDIADAU O FATERION YN CODI  Agenda

CYFRANOGWYR:

IDSylwadwr (Asiant)DatganiadMynychwyd

PCC

Powys County Council

N/A

1084

Welsh Government

N/A